For at gøre det nemmere at få information ud til elever og piloter har vi i klubben en sms-service. Denne sms-service har vi valgt at kalde Hugin. Klubben sørger for at tilmelde dig, og når du først er oprettet fungerer Hugin som en selvbetjenings service.

Her finder du vejledning i hvordan Hugin fungerer.


Vejledning til at modtage beskeder

Når du er tilmeldt Hugin, vil du modtage beskeder fra de(n) liste(r) du er medlem af.

Der findes pt. følgende lister:

VE Valhalla elev - bruges af elever og deres instruktører, både i Frankrig og herhjemme

S Sjælland - bruges af de selvstændige piloter når vi er herhjemme - ikke eleverne

P PG Tølløse - bruges af de der vil flyve optræk i PG Tølløse

F Fyn bruges - af de der vil flyve skrænt på fyn

OF Optræk Fyn - bruges af de der vil flyve optræk på fyn

FR France - bruges af de selvstændige piloter når vi er i Frankrig - ikke eleverne

VT Valhalla tandem - bruges af de der gerne vil ud at flyve med én af klubbens tandem piloter

MS Motor Sjælland - bruges af motor piloterne

T Test - bruges hvis du har lyst til at teste


Du kan være medlem af lige så mange lister du har lyst til. Ved at skrive en besked til Hugin får du fortalt hvilke lister du er medlem af. Det gør du ved at sende denne besked til Hugin:

.list

Efter et par minutter modtager du en sms der viser dig alle lister. Efter listekoden (f.eks. S) kan der stå et +. Hvis der er et + betyder det at du med medlem af denne liste.

Hvis du ønsker at blive medlem af en ny liste, eksempelvis motor sjælland, skal du sende denne besked til Hugin:

.list +ms

Du vil modtage en bekræftigelse på at du har tilmeldt dig en ny liste.


Alle beskeder der bliver sendt med Hugin, får automatisk påsat information om hvem der har skrevet den. Du vil derfor se alle beskeder slutte med noget der minder om dette:

/Hugin[0] +4528298200 @S

Efter skråstregen kommer navnet på afsenderen. I [ ] står afsenders DHPU pilot trin. Så kommer telefon nummer på afsenderen og sidst efter @ kommer listekoden på den liste som beskeden er sendt til.


Du er nu klar til at modtage SMS'er fra Hugin.


Vejledning til at sende beskeder

At sende en besked med Hugin er enkelt!

Er du medlem af kun én liste skal du bare sende den besked du ønsker leveret til Hugin.

Er du medlem af flere lister, skal du starte alle dine beskeder med listekoden til modtager listen.

Her er en typisk sms besked sendt til Hugin:

s Vi er nolge stykker der mødes ved Klaus og så er der flyvnig over det fine Nøddebo

Det lille “s” efterfulgt af mellemrum i starten af ovenstående besked, fortæller Hugin at beskeden skal sendes til sjællandslisten.

Havde der stået “ve” i starten af beskeden, havde Hugin sendt den til valhalla-elev listen istedet.


Hvis du ikke kan huske de forskellige listekoder, kan du sende beskeden .list til Hugin. Så modtager du en oversigt over dem alle.


Hugin komandoer

Der finde to forskelige typer af kommandoer som Hugin forstår, og så kan du udsende beskeder, det giver totalt tre:

Hjælp

?

Bruges til pr. sms at få hjælp til kommandoer. Hvis du vil have hjælp til en kommando sender du et ? efterfulgt af den kommando du vil have hjælp til. f.eks.:

?list


Kommando

Bruges til at lave om i din opsætning af Hugin. Vil du bruge en kommando, altså bede Hugin og at "gøre noget" sender du et . efterfulgt af den kommando du vil bruge. Altså et punktum efterfulgt af en kommando. Se kommandoer her under.


Besked

Beskeder der starter med alt andet end "." eller "?". Bruges når du skal sende en besked med Hugin


Herunder finder du en liste over kommandoer:

List kan bruges til flere forskellige ting.

.list

sender dig en oversigt over alle lister der findes. Her vil alle de lister du er medlem af være markeret med et +

.list +[listekode] Med denne kommando tilmelder du dig en liste.

.list +s

.list -[listekode] Med denne kommando framelder du dig en liste.

.list -s

.list #[listekode] Med denne kommando sætter du [listekode] til at være den eneste liste du er medlem af.

.list #s


Hvis du sender .pause beder du Hugin om at lade være med at sende sms'er til dig. Du får en besked om at du er sat på pause. Når du ikke længere ønsker at være på pause sender du bare .pause igen.

.pause


Denne kan være til eller fra. Hvis den er til så bliver dit tlf.nr. ikke tilføjet når du sender beskeder med Hugin.

.hemmelig


.plvl [DHPU trin] Med denne kommando kan du sætte dit DHPU pilot trin (1-5). Send således hvis du er blevet trin tre:

.plvl 3

Pilot trin 0 bliver brugt til folk der ikke selv flyver, f.eks. kærester, tandem gæster m.m.


.tid [fra tid] [til tid] Med tid kan du bede Hugin om kun at aflevere beskeder til dig i et bestemt tidsrum. Beskeder sendt til dig uden for tidsrummet vil blive gemt af Hugin og først blive leveret i dit tidsrum. Ønsker du f.eks. kun at modtage sms'er fra kl 6:30 til kl 23 kan du sende:

.tid 0630 2300


Med off kan du frakoble dit tidsrum igen.

.tid off


Med denne kommando kan du bede Hugin om ikke længere at levere beskeder til dig.

.sletmig


Med denne kommando kan du bede Hugin om at sende dig en adgangs kode til klubbens lokaler.

.kode