Konvertering af udenlandske paraglider certifikater

Vi har de seneste år haft flere der har ønsket at tage paragliding kurser i udlandet, for derefter at komme hjem til Danmark og bede om en konvertering. Her kan du læse om reglerne for konvertering af udenlandske certifikater:

Kommer du til Danmark, kan du flyve på dit udenlandske pilot certifikat i én måned. Det betyder at har du en uddannelse hvorefter der kan udstedes et IPPI bevis trin 3 eller højere, så kan vi konvertere til et dansk certifikat.

Det er med andre ord sådan at vi kan konvertere erfarne og selvstændigt flyvende piloter med udenlandske certifikater der svarer til PARAPRO 3 og højere.

Her er reglerne fra DHPU´s Driftshåndbog:

Udenlandsk certifikat/bevis:

Er gyldig til flyvning i Danmark, hvis det modsvarer FAI/CIVLs anbefalede standard for sikkerhed og uddannelse, (PARAPRO). Dokumentation for dette må være udstedt af pågældende lands paraglider organisation. Andre certifikater/beviser er ikke gyldige, og vedkommende pilot må flyve under en instruktør, indtil konvertering til PARAPRO flyvebevis kan udstedes. Bestemmelserne i BL9-5 stk. 4.1.1. skal ligeledes overholdes:

4.1.1 Personer, der har gennemgået en tilsvarende uddannelse i udlandet, kan dog inden for en periode af maksimalt 30 dage efter ankomst til Danmark foretage flyvning med dragefly og glideskærme. Dokumentation for uddannelsen skal medbringes under flyvning.

I Valhalla har vi valgt at alle andre der kun har en grunduddannelse fra en udenlandsk skole, og som altså stadig er elever, skal starte uddannelsen fra begyndelsen efter vores eget system.

Det gælder for eksempel BHPA Club Pilot / DHV Student License / diverse APPI kurser, og anden skoling der ikke har resulteret i at du er blevet erfaren og selvstændigt flyvende pilot.

Grunden er den at vi for det første ikke har nogen mulighed for at vide hvilken kvalitet den skoling der er gennemført i udlandet har, og for det andet skal du under alle omstændigheder lære danske love & regler, samt lære den "lokale" disciplin: skræntflyvning.

Når det er sagt er det ikke for at fraråde dig at tage et kursus i udlandet - det vil helt sikkert være sjovt og spændende - og vil blot gøre dit kursus her i klubben nemmere at gennemføre.