FLYSIK

Indsatsen med at højne flyvesikkerheden er vigtigt for klubben og DHPU

Valhalla har en FLYSIK-koordinator som har til opgave at fremme flyvesikkerheden. 

FLYSIK-koordinatoren indgår som et vigtigt bindeled mellem klubbens piloter indbyrdes og DHPUs flyvesikkerhedsarbejde. FLYSIK-koordinatorens opgave er bl.a. at fremme flyvesikkerheden gennem: 

Klubbens FLYSIK koordinator er ”HP” Hans Peter Mululu

Kontakt ham hvis du har spørgsmål eller gode idéer til flyvesikkerhed.

mobil: 2186 8974

Mail: hp@valhalla77.dk

FLYSIK årsrapporter

DHPU indsamler rapporter om hændelser og havarier, og udgiver en årlig rapport, som har til formål at vi alle kan lære af hinandens fejl, i stedet for at skulle lave dem selv! 

Rapporter er anonymiserede, og bliver kun brugt med henblik på at fremme flyvesikkerheden. Ingen personer vil blive udstillet gennem rapporter, beskrivelser og lignende. 

Så er du selv udsat for et havari eller en hændelse, skal du indberette den her.

Der er også en Facebook gruppe som handler om sikkerhedsarbejdet i DHPU.

FLY SAFE!

FLYSIK2014.pdf
FLYSIK2015.pdf
FLYSIK2016.pdf
FLYSIK2017.pdf
FLYSIK2018.pdf
FLYSIK2019.pdf
FLYSIK2020.pdf
FLYSIK2021.pdf
DHPU-FLYSIK-Aarsrapport-2022.pdf