Kontingent

Det årlige kontingent til Valhalla er Kr. 400,-

Dertil kommer DHPU medlemsskab som inkluderer årets første Ratingkort og den lovpligtige ansvarsforsikring som koster Kr. 1.050,-

Der opkræves én gang årligt i december måned - ialt Kr. 1.450,- som indbetales med kreditkort via det web-baserede Pilot Administrationssystem PiA.


Hvis du ikke er stamklubmedlem skal du betale via bankoverførsel. du kan se vores bankoplysning på Kontakt siden.