Porøsimeter

Klubben har anskaffet et porøsimeter - det er et apparat der kan måle porøsiteten i dugen på din paraglider, og dermed afgøre om vingen er slidt, eller om den stadig er sikker at flyve med. 

Klubben vil gerne på den måde bidrage til at højne flyvesikkerheden, og være med til at gamle og ikke-luftdygtige vinger bliver kasseret.

Vi har udfærdiget en "Paraglider Inspection Report" som du kan udfylde når du tester din vinge, og så gemme tallene til at sammenligne med ved næste test. 

Det er vigtigt at understrege at en sådan test som vi selv gennemfører, ikke er en erstatning for de tests og 2 årskontroller som producenter eller autoriserede reparatører laver, da disse blandt andet også indeholder en opmåling af linelængde.

Anvendelse af porøsimeteret er gratis for alle medlemmer af Valhalla.

For alle andre gælder at de skal betale kr. 500 som overføres til klubbens konto.

Her kan du downloade rapporten og vejledning til hvordan porøsimeteret bruges. 

Kontakt klubbens Materielansvarlige hvis du vil have din skærm testet !

Paraglider Inspection Report.pdf
Porøsimeter, manual.pdf