Vedtægter

§ 1 Navn & hjemsted 

§ 2 Formål & Organisation

1. Klubbens formål er at fremme paraglidersportens udvikling og trivsel i lokalområdet København / Sjælland. Gennem grund- såvel som videreuddannelse af piloter indenfor alle SafePro Para disciplinerne, herunder udvikling af personlige kompetencer mod elitært plan, ønsker klubben at fremstå som en aktiv og fremmeste repræsentant for sportens udvikling i Danmark.

2. Valhalla 77 er medlem af DHPU, og dermed Dansk Idrætsforbund

§ 3 Medlemskab 

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år, da dette er aldersgrænsen for påbegyndelse af skoling til Paraglider certifikat.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt, og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Indmeldelse: Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal underskrives af forældre eller værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 4 Generalforsamling

Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling

Generalforsamlingens ledelse

§ 5 Bestyrelsen

§ 6 Instruktører og frivillige

§ 7 Kontingent, økonomi & regnskab

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

§ 9 Udelukkelse og eksklusion

§ 10 Opløsning af klubben